VERSLAG: Rondetafelgesprek Taalbeleid Kentalis
Verslag Rondetafelbijeenkomst Taalbeleid Kentalis:

Wat? Een gesprek tussen de belangenorganisaties van doven en Koninklijke Kentalis
Wie waren er aanwezig? Boris Pavloff, Corry Tijsseling, Paul Elzinga en Alice van der Garde (Dovenschap), Gertrude van den Brink en Noëlle Uilenburg (NSDSK), Dick de Boer (Auris), Mariën Hannink, Joke Hoogeveen en Inge Doorn (FODOK), Roos Wattel (Jongerencommissie), Henk Bakker, Harry Knoors en Miriam Zegger (Kentalis)
Datum + plaats: donderdag 8 december 2011 in Utrecht

Harry Knoors
Harry Knoors krijgt eerst de gelegenheid om zijn zegje te doen. Daarna kan iedereen om de beurt reageren. Knoors gaf aan dat hij geschrokken is van de reacties. Het eerste wat hem bereikte was de twitter bericht van JC met daarin: Kentalis directeur wil terug naar het oralisme. Daar schrok hij van, want dat is niet zijn bedoeling, geeft Knoors aan.

Knoors geeft aan dat hij diversiteit belangrijk vindt, zowel in taal als cultuur. Toch moet het taalbeleid van Kentalis herzien worden, omdat de situatie is veranderd. Er gaan steeds meer CI kinderen naar het regulier onderwijs. Vanuit Nijmegen wordt er 73% van de kinderen doorverwezen naar het regulier onderwijs. Knoors wil kijken naar hoe we NGT een betere positie kunnen geven in het regulier onderwijs, door bijvoorbeeld NGT aan te bieden als een vak.
Ook geeft Knoors aan dat ouders van dove kinderen na de geboorte opeens een heel nieuwe taal moeten leren. Dat zorgt voor een kloof in de communicatie. NMG kan de kloof overbruggen, aldus Knoors.

Reacties aanwezigen + besproken punten
NSDSK geeft aan dat ze zich herkennen in het artikel van Knoors, zij hebben ook een nieuw taalbeleid op moeten zetten, omdat de situatie nu anders is met de vroeg geïmplanteerde kinderen. Zij streven wel zoveel mogelijk naar tweetaligheid, een dove + horende medewerker die beide talen aanbieden: NGT en Nederlands.

Er wordt gezegd dat het artikel van Knoors geen goed artikel was, omdat er veel aannames erin zitten en weinig wetenschappelijk onderbouwd. Dat is gevaarlijk, omdat Knoors een gewaardeerd wetenschapper is en door zijn status kunnen veel mensen het artikel meteen gaan geloven of accepteren, terwijl het eerder een discussie op gang wil brengen.

CODA kinderen zijn horend en groeien op met gebarentaal, zij zijn heel taalrijk. Dat is een mooi voorbeeld van tweetaligheid die ook zou moeten gelden voor dove kinderen.

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap moet worden gerespecteerd, daarin staat dat gebarentaal een recht is van dove mensen.

Er moet rekening worden gehouden met het ‘prijskaartje’ van een CI. Wat betekent dit voor de identiteit, zijn doven met een CI doof of slechthorend? Het is bewezen dat slechthorenden vaker met identiteits of psychische problemen kampen.

Op het moment wordt er vanuit Kentalis heel vroeg gekeken naar de communicatie behoefte van het kind. Er wordt gevraagd hoe dit wordt aangepakt. Antwoord is, veel kijken, en men kan zien of het kind graag uit zichzelf praat of gebaart. Er wordt gezegd dat kinderen heel veel kopieren, en als het kind in een horende omgeving opgroeit, waar iedereen praat, zal het ‘voorkeur’  hebben voor praten, terwijl er misschien toch een communicatienood ontstaat.

Aandacht besteden aan visual language ipv gebarentaal voor doven. Visual language is voor iedereen, denk maar aan babygebaren. Horende ouders zijn wel enthousiast om gebaren te gebruiken aan hun horende kinderen. Dat is een begin, dat ook gebruikt kan worden als positieve boodschap aan kerverse ouders van dove kinderen.

Er wordt ook gesproken over tweetaligheid. Was die er nou wel of niet de afgelopen jaren? Tweetaligheid houdt in dat je twee talen gelijkwaardig aanbiedt, in dit geval dus het gesproken en geschreven Nederlands en de NGT. Uit ervaring blijkt dat er vooral NMG wordt gegeven op dovenscholen, vanuit de leerkrachten is er NMG. Ze beheersen NGT vaak niet erg goed en maken een mix van Nederlands en NGT, kortom NMG. De meningen over NMG zijn verdeeld.

Vragen vanuit JC:
Vraag: Hoezo staat er in het artikel dat NGT als 2e taal moet worden aangeboden, dat klinkt alsof NGT een 2e rangspositie krijgt?
Antwoord Knoors: Met 2e taal bedoel ik niet minder of beter dan het gesproken Nederlands, maar dat dit naast elkaar ligt. Engels is bijvoorbeeld mijn 2e taal maar in mijn werk wel belangrijker dan het Nederlands.

Vraag: Hoe is er tot nu toe geïnvesteerd in het kwaliteit van NGT in het dovenonderwijs bij Kentalis?
Antwoord Knoors: Kentalis bestaat eigenlijk pas 2 jaar, daarvoor was er verschillende vestingen die verschillende aanpakken er op na hield. Wel is minimaal 50 % van de medewerkers bij Kentalis goed gebarentaalvaardig. We willen nu meer NMG+ als een soort brug tussen het Nederlands en NGT, omdat dat een lagere drempel is voor ouders en leerkrachten.

Vraag: Hoe wil Kentalis de komende tijd het kwaliteit van NGT verbeteren in het dovenonderwijs?
Antwoord Knoors: Door meer gebarendocenten in te zetten, NGT als een vak aan te bieden.


Tot slot
Door de komst van CI is er veel veranderd. De vraag is hoe we dove kinderen zo goed mogelijk NGT aanbieden (met of zonder CI). Ouders kunnen niet meteen NGT op een hoog niveau aanbieden aan hun kind, daarom is het belangrijk dat professionals op hoog niveau NGT aan kunnen bieden. Dat we nu sterke en goed opgeleide doven hebben dankzij de tweetaligheid de afgelopen jaren moeten we koesteren. Sociaal emotionele ontwikkeling moeten we ook niet vergeten.

We willen niet opnieuw een taalstrijd beginnen, maar samen kijken hoe we een goed taalbeleid kunnen ontwikkelen. We zijn nu nog niet tot besluiten gekomen maar de gesprekken zullen worden voortgezet.
Beantwoorden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet publiekelijk getoond worden.
  • Toegestane HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
Meer informatie over formaatmogelijkheden